Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 10-én (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)       Leányvár 499/21 hrsz-ú úttal kapcsolatos döntés (Templom  utca vége)

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Schmidt Ferenc

 

3)      Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló
Előadó: Nagyné Engler Zsuzsanna iskolaigazgató

 

4)      A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Szakmár Krisztina óvodavezető

 

5)      Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés aktuális állapotáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester,

meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna gazdálkodó

 

6)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

7)      Északdunántúli Vízmű Zrt. 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

8)      Bélik és Társa Kft. területrendezési kérelme

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

9)      Egyebek

a)      Ravatalozó felújítása

b)      Praxisjog intézményével kapcsolatos állásfoglalás kérés

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2018. szeptember 5.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) Leányvár 499/21 hrsz-ú úttal kapcsolatos döntés (Templom utca vége)

3) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola működéséről szóló beszámoló

4) A Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló

5) Tájékoztatás a 2018. évi költségvetés aktuális állapotáról

6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat csatlakozási nyilatkozat