Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. május 22-én (kedd) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      2017. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

3)      Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

4)      2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

5)      2018. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

6)      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

7)      Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő

engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló rendelet módosításáról

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

8)      Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

9)      Döntés civil szervezetek támogatásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

10)  A mellékutak hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataival kapcsolatos vállalkozói szerződés

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

11)  Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatos háromoldalú megállapodás

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  Óvoda felújítási munkálataira érkezett árajánlatok

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

13)  A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

14)  Az LNNKKE kérelme címer használatával kapcsolatban

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

15)  Leányvári Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

16)  Egyebek

a.)    Panoráma utcai ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlat

b.)    Digi Kft. kérelme

c.)    Friedmann Károly kérelme

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2018. május 7.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása

3) Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

4) 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása

5) 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása

6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

7) Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló rendelet módosításáról

10) A mellékutak hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálataival kapcsolatos vállalkozói szerződés

11) Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatos háromoldalú megállapodás

13) A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése

14) Az LNNKKE kérelme címer használatával kapcsolatban

15) Leányvári Óvoda alapító okiratának módosítása