Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. január 28-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

3)      Az alpolgármester illetményének meghatározása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

4)      A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

5)      Képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

6)      2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

7)      A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

8)      2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

9)      A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

10)  Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar 2019. évi nyári zárva tartásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

11)  Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola felvételi körzetének meghatározása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  A Leányvár 903, 904, 905, 906 hrsz-ú ingatlanokon 50 m2 nagyságú terület bérbeadása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

13)  Ravatalozó felújítás

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

14)  Egyebek

a)      Gyógyszertár létesítésére vonatkozó szándék

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

 

Leányvár, 2018. január 22.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

3) Az alpolgármester illetményének meghatározása

4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

7) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8) 2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása

9) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása

10) Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar 2019. évi nyári zárva tartásáról

11) Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola felvételi körzetének meghatározása

12) A Leányvár 903, 904, 905, 906 hrsz-ú ingatlanokon 50 m2 nagyságú terület bérbeadása

13) Ravatalozó felújítás

14) Egyebek a) Gyógyszertár létesítésére vonatkozó szándék