Meghívó

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 13-án (hétfő) 18.00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Napirendi pontok:

 

1)      Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

2)      Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszámtúllépésének engedélyezéséről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Szakmár Krisztina óvodavezető

 

3)      2018. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

4)      Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

5)      2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

6)      Leányvár Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

7)      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

8)      A fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

9)      A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

10)  Helyi választási Bizottság tagjairól döntés

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

11)  Döntés civil szervezetek támogatásáról

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

12)  Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző

 

13)  Leendő sportpálya kapcsán vételi ajánlat

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

14)  M100-as úttal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

15)  Szándéknyilatkozat megyei nemzetiségi fesztivál megrendezéséről

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

16)  Gyógyszertárral kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

17)  Egyebek

a)      Templom utca útépítés és közműfejlesztés

Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

 

Leányvár, 2019. május 8.

Hanzelik Gábor sk

polgármester

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2) Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda létszámtúllépésének engedélyezéséről

3) 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása

4) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása

5) 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

6) Leányvár Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása

10) Helyi választási Bizottság tagjairól döntés

12) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről

13) Leendő sportpálya kapcsán vételi ajánlat

14) M100-as úttal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása

15) Szándéknyilatkozat megyei nemzetiségi fesztivál megrendezéséről

16) Gyógyszertárral kapcsolatos tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)

17) Egyebek a) Templom utca útépítés és közműfejlesztés b) DIGI Kft. kérelme