Pályázati kiírás német nemzetiségi óvodapedagógus/óvodapedagógus munkakör betöltésére

2020. november 16.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 

óvodapedagógus / német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus / német nemzetiségi óvodapedagógus,

 

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

•         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

 

Elvárt kompetenciák:

•         együttműködő készség,

•         tolerancia,

•         közösségi munkára való alkalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         német nemzetiségi hagyományok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló dokumentumok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         fényképes önéletrajz

•         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakmár Krisztina nyújt, a 06-30/662-3377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Leányvári Cseresznyefa Óvoda  címére történő megküldésével (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lv/1186-4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus / német nemzetiségi óvodapedagógus.

 

•         Személyesen: Szakmár Krisztina óvodavezető, Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Leányvár község honlapja (www.leanyvar.hu) - 2020. november 16.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 16.