Szociális ügyintéző pályázat kihirdetése Csolnokon

2013. október 18.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Segélyezéssel összefüggő feladatok ellátása (átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, méltányossági alapon történő ápolási díj és közgyógyellátás megállapítása, gyermekvédelmi kedvezmény stb.) Környezettanulmányok készítése. Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzése. Hagyatéki ügyek intézése. Gyámügyi igazgatási és Gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése. Anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása. Választási feladatok ellátása. Ügyfélszolgálati teendők ellátása. Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Telepengedélyezési eljárások. Ipari és kereskedelmi ügyek intézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser; egyetemi szintű szociálpolitikus, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás szakképzettség; főiskolai szintű szociálpedagógus, szociális szervező, igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és legalább 1 éves szociális szakterületen szerzett gyakorlat vagy szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális igazgatásszervező szakképzettség vagy szociális ügyintézői szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

középiskolai végzettség és szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés.

és

anyakönyvvezetői vizsga

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Szociális igazgatási területen szerzett gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Szociális igazgatási területtel összefüggő informatikai rendszerek kezelése.,
 • német nyelvtudás – minimum alapfokú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz. Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolat. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű), vagy másolat, vagy igénylőlap.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. november 18. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pőczéné dr. Csorba Erika jegyző vagy Dr. Pap Krisztina aljegyző nyújt, a 33/478-626 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző

és

elektronikus úton a titkarsag@csolnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 13.