Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar pályázata

2013. július 18.

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,     2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása;
  • Német nemzetiségi óvodai nevelés;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus diploma,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         német nemzetiségi identitás

Elvárt kompetenciák:

§         Német nemzetiségi elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§     Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettség másolata, a pályázó azon nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar címére történő megküldésével (2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140/2013 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézményvezető értékeli és dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Leányvár Község honlapja - 2013. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén személyes meghallgatásra is sor kerülhet előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy legkésőbb a lejárat napján az intézménybe megérkezzen.