Pályázati felhívás - igazgatási munkatárs

2021. november 01.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

anyakönyvvezető, pénzügyi munkatárs

Ellátandó feladatok:

a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör: A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. 25. * Anyakönyvi feladatkör: II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jogszabályban meghatározott anyakönyvvezetői feladatokat, így többek között anyakönyvezi az anyakönyvi eseményeket, ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait; közreműködik a házasságkötéseknél, intézi az állampolgársági eskü, valamint a névváltozási kérelmekkel kapcsolatos ügyeket. Ellátja az önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi ügyintézői feladatait. Érkezteti, iktatja a számlákat, kontíroz, könyvel. Részt vesz a havi pénzforgalmi jelentés, valamint negyed éves mérlegjelentés elkészítésében. Tárgyi eszköz nyilvántartást vezet. A főkönyv és bankszámla egyezőségét ellenőrzi. Statisztikai adatszolgáltot szolgáltat, áfa bevallást készít. Létszám és bérgazdálkodási, munkaügyi feladatot lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga, pénzügyi számvételi szakképesítés,

•         Települési önkormányzati hivatalában a felhívásban szereplő munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete, KIRA rendszer ismerete, - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         közigazgatási alapvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz • A végzettséget igazoló okiratok másolata • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Márta Mariann nyújt, a 06 30 131 7859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2519 Piliscsév, Béke utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 318/16/2021. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási munkatárs.

•         Elektronikus úton Balázs Márta Mariann részére a jegyzo@piliscsev.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Balázs Márta Mariann, Komárom-Esztergom megye, 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót személyes meghallgatáson vesz részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://piliscsev.hu - 2021. november 1.

•         https://leanyvar.hu - 2021. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás visszavonására, illetve a pályázat eredménytelen, vagy érvénytelennek nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.piliscsev.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.