Országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos tudnivalókról

2014. március 03.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban általános tájékoztatást adok a 2014. április 6-ra kitűzött országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos tudnivalókról.

 

Választójog

Az Alaptörvény szabályozza, hogy ki rendelkezik választójoggal. Ennek  értelmében Magyarországon minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési választásokon választó és választható legyen.

Nincs választójoga annak, aki:

a.)          jogerős ítélet alapján cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll,

b.)         aki a közügyek gyakorlásától jogerősen el van tiltva,

c.)          aki szabadságvesztés büntetését tölt,

d.)         aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

 

A választójog nincsen magyarországi állandó lakhelyhez kötve, hiszen a külföldön élő magyar állampolgárok is gyakorolhatják azt.

Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylése, választási értesítők

Aki a választási névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzékben az nem szavazhat.

Azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-én a névjegyzékben szerepel, Nemzeti Választási Iroda 2014. február 17-ig értesíti a szavazóköri névjegyzékbe vételről. (ezeket az értesítéseket korábban „kopogtató cédulának” neveztük, és a hivatal kollégái vitték ki Önöknek, az idei választástól Leányváron is a helyi posta kézbesíti)

A nemzeti Választásai Iroda automatikusan felvesz minden olyan állampolgárt, aki magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,  kérelemre aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

 

2014. március 22-én 16 óráig lehet kérni a névjegyzékbe való felvételt, illetve az adatok módosítását.

A választások törvényességének egyik garanciája, hogy a bármelyik választópolgár betekinthet a lakcíme szerinti választási irodánál, hogy a névjegyzékben szerepel-e.

 

Átjelentkezéssel (régen igazolásnak neveztük) az a választópolgár szavazhat, aki a 2014. április 6-án Magyarország területén tartózkodik, de nem állandó lakcímén.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat.

 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik a nagykövetségen vagy a konzulátuson szavaz.,

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatóak

a.)személyesen,

b.) levélben

c.) ügyfélkapun vagy a www.valasztas.hu honlapon.

 

Megváltozott a mozgóurna „igénylése”. (Korábban nem formanyomtatványon kellett bejelenteni. Ezt követően kizárólag meghatározott formanyomtatványon történik az igénylése, melyet akár a honlapunkról, akár a www.valasztas.hu honlapról tölthet le. Kizárólag az egészségi állapot, fogyatékosság, és fogvatartás miatt kérelmezhető legkésőbb 2014.április 4-én 16 óráig, és ahhoz a helyi választási irodához, illetve április 6-án 15 óráig a helyi választási bizottsághoz, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel.

A mozgóurna kérelmeket a helyi választási iroda vezetője elbírálja.

 

Választási kampány

Az idei országgyűlési választásra nagymértékben változtak a kampányra vonatkozó szabályok.

a.)   megszűnt a kampánycsend

b.)  a választási kampány 2014.február 15-től április 6-án 19 óráig tart

c.)   választási plakát kizárólag a tulajdonos engedélyével helyezhető el

d.)  választópolgárok megtilthatják adataik kiadását kampánycélokra.

 

Választási szervek

Leányváron a választások előkészítésével, választók tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása a helyi választási iroda feladata. (HVI)

A választási iroda vezetője a közös hivatal jegyzője, aki a helyi választási iroda vezetője.

 

Elérhetőségei

email:         jegyzo@leanyvar.hu, vagy baumstarkne@piliscsev.hu

levélcím:     Leányvár Erzsébet utca 88.

telefon:       30-689-4848

helyettes:   Szivekné Vojczek Zsuzsanna

 

Az országgyűlési választásokon az alábbi választási irodák működnek még:

Területi Választási Iroda (TVI)

Nemzeti Választási Iroda (NVI)

Külképviseleti Választási Iroda (KÜVI)

Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Iroda (OEVI)

A TVI Tatabányán (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), az NVI Budapesten (1397, Pf.: 547.) az OEVI Esztergomban (2500 Széchenyi tér 1.) szám alatt működik

Leányváron a korábbiakhoz képest egy szavazókör fog működni a településen. A korábbi két szavazatszámláló bizottságból egy helyi választási bizottság alakul, melynek választott tagjait, és póttagjait a képviselő testület februári ülésén választott meg.

A delegált tagok bejelentése 2014. március 21-én 16 óráig lehetséges.

 

Leányvár településen a megválasztott Helyi Választási Bizottság az iskolában fog működni, tagjai:

 

Paxiánné Dr. Zsilka Judit

Mollerné Vojácsek Brigitta

Széles Szabina

Baumstark Éva

Kovács Anna

 

Póttagjai:

Csizmadia Edina

Witzenleiterné Hutera Erzsébet

Berényiné Leányvári Andrea

Tisztelt Választópolgárok!

Az aktuális választási hirdetményeket a hivatal hirdetőtábláján, illetve az önkormányzat hivatalos internetes portálján (www.leanyvar.hu) olvashatják.

 

Leányvár, 2014. február 12.

 

Baumstark Tiborné

Hvi vezető

 

Baumstark Tiborné

Helyi választási iroda vezetője

jegyző