Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság értesítése

2012. november 07.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a 2013. évben segíti a hazai televíziózás digitális átállását 2014. december 31. napjáig. Az állami támogatási program olyan szociálisan rászorulónak minősülő háztartások számára nyújt segítséget, akik kizárólag analóg földfelszíni vétellel rendelkeznek.

Az NMHH a rászorult jogosulti kör feltérképezéséhez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), a Magyar Államkincstár (MÁK), illetve a önkormányzatok adataira támaszkodik. Az önkormányzatoktól a rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő lakosok személyazonosító adatait és lakhely adatait kérték megküldeni 30 napon belül. A digitális átállás lakossági szempontból érzékeny és az érdeklődés középpontjában kiemelt állami feladat.

A támogatásra jogosultság feltételeinek tisztázása érdekében a digitális átállási program felmérési szakasza során kérdezőbiztos keresi majd meg személyesen a szociális rászorultakat. Ezt követően a program második, telepítési szakaszában a jogosultak választása alapján a szerelők felszerelik a digitális sugárzás vételére alkalmas berendezéseket (dekódert, antennát), vagy az NMHH-nál regisztrált digitális műsorterjesztő szolgáltató üzembe helyezi a támogatott műsorcsomagot tartalmazó szolgáltatását.

Az NMHH sajtóhirdetéseken, plakátokon, szórólapokon is felhívja az érintettek figyelmét a Digitális Átállás program céljára, annak állomásaira, illetve az érintettek körére.