Felhívás - számlálóbiztosi feladatok ellátására

2022. február 15.

F E L H Í V Á S

SZÁMLÁLÓBIZTOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

2022-ben 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyarországon. Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok interjúival valósul meg, papír kérdőívek nélkül.

A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő.

A népszámlálás kiterjed a Magyarországon élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra és a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldiekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre.

A népszámlálás 2022. OKTÓBER 1. és 2022. NOVEMBER 28. között kerül végrehajtásra.

E népszámlálással kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében SZÁMLÁLÓBIZTOSOK -elsősorban legalább középfokú végzettséggel rendelkező személyek - jelentkezését várjuk!

SZÁMLÁLÓBIZTOS FELADATAI:

-          Otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;

-          az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai eszközök (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;

-          a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;

-          folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban;

-          folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;

-          megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;

-          az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papíralapú jegyzet leadása.

 

Jelentkezni írásban lehet. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az iskolai végzettséget, valamint azt, hogy vett-e már részt korábban hasonló (összeíró) munkában. Kérdéseikkel kapcsolatban a 06/33 509- 930, vagy a 06 30 698 1455-ös telefonszámon érdeklődhetnek a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségén.

 

Balázs Márta sk.

helyi népszámlálási felelős