Választási tájékoztató

2022. március 04.

Tájékoztatás

Országgyűlési Választás- és Országos Népszavazásról

2022

 

 

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

Leányvár 001. számú szavazókör 2519 Leányvár, Erzsébet 92.

(A Helyi Választási Bizottság itt működik.)

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.

 

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő, magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

Személyazonosságát

 • személyazonosító igazolvánnyal (kártya formátumú)
 • régi típusú, könyv formájú személyazonosító igazolvánnyal
 • ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal
 • vezetői engedéllyel
 • útlevéllel
 • ideiglenes útlevéllel

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

és lakcímét

 • lakcímkártyával
 • lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel
 • régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet

vagy
személyi azonosítóját

 • lakcímkártyával
 • hatósági bizonyítvánnyal
 • személyazonosító jelről szóló igazolással.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak!

FIGYELEM!

A 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre tekintettel érvényesnek tekintendő!

 

Kérjük a 2020. március 11-e előtt lejárt okmányokkal rendelkező választópolgárokat, ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről!

Kérem keressék fel a Dorogi Kormányablakot okmányaik érvényességének meghosszabbítása érdekében. Feltehetően a szokásokhoz híven a Kormányablakok a választás napján nyitva lesznek. Nyitva tartásukról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Szavazat leadásának módja

 

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

Érvényesen szavazni az országos népszavazásra feltett kérdésekre igen, vagy nem válasszal, illetve a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).

 

Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

 

Szavazni mozgóurna igénylésével is lehetséges. A mozgóurnai iránti kérelemnek a szavazás napján 12.00 óráig kell írásos formában megérkeznie a HVB-hez (Helyi Választási Bizottság).  A kérelmet 2022. április 1. (péntek) 16.00 óra után a szavazás napján 12.00 óráig az ügyfélkapun is benyújthatja a HVI -hez (Helyi Választási Iroda – polgármesteri hivatal).

FIGYELEM!

 

A nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok, akik kérték az országgyűlési választásra is kiterjedően a választó jogukat, azok részére a szavazókörben a HVB a névjegyzék aláírását követően egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át. Ebben az esetben a nemzetiségi választópolgár pártlistára NEM szavazhat. Természetesen amennyiben országos pártlistára is szeretnének szavazni, úgy a országgyűlési választásra történő kiterjesztés hatályának visszavonását legkésőbb 2022. április 1. napján 16-ig kérhetik a HVI-től.

 

Az a nemzetiségi választópolgár, aki nem kérte a választójogának kiterjesztését az országgyűlési választásra, az nem kap a névjegyzék aláírása után a HVB-től a nemzetiségéhez tartozó országos listát.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben hivatali időben forduljanak bizalommal a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Választási Irodához:

Telefonszám: 06-33/509-930

 

Balázs Márta

HVI vezető