E.ON tájékoztató

2021. március 01.

Az E.ON Áramszolgáltató Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. február 11-án kelt FVFO/276-5/2021 számú határozatával az E.ON Áramszolgáltató Kft. villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata módosításra került.

A módosítás az alábbi részeket érintette:

  • Nettó 5000 Ft alatt nem kerülnek elkészítésre és nem kerülnek kiküldésre a papír alapú részszámlák, hanem a következő részszámlával vagy részszámlákkal összevontan kerülnek kezelésre.
  • A rugalmas (választható) fizetési határidő csekken fizető ügyfelek számára is elérhetővé válik.
  • Ügyfelek kérése alapján a jóváíró tételeket és a túlfizetéseket nem kerülnek visszautalásra, a következő számlában kerülnek jóváírásra.
  • Kikapcsolás előtt, illetve a visszakapcsolási folyamat elindítása során a befizetésigazolást faxon a továbbiakban nem fogad a szolgáltató.
  • Az alábbi megkeresések esetében az ügyfeleknek külön levélben nem küld a szolgáltató választ, hanem a következő számlában kapnak tájékoztatást az igényelt módosításról:

-          mérőállás bejelentés

-          szerződő fél nevének javítása, pontosítása

-          fizető adatainak javítása, pontosítása

-          fogyasztási hely adatainak javítása, pontosítása

-          részszámlamennyiség módosítása.

  • Azon Ügyfelek, akik külföldi levelezési címet adnak meg, kötelesek e-számla regisztrációra és elektronikus elérhetőség megadására.
  • Az Üzletszabályzat mellékletek-függelékek 2. sz. függelékek részből törlésre került az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási rendjét.

A módosult dokumentumokat megtalálják az https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/szabalyzatok-jogszabalyok/e-on-aramszolgaltato-kft-esz/uzletszabalyzat.html

oldalon, illetve ügyfélszolgálati irodákban.