Leányvár Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója

2021. május 18.

Leányvár Község Önkormányzat

Településfejlesztési Koncepciójának

Társadalmasítása


Leányvár Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 28. §-ára történő hivatkozással, valamint a  partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2012. (VIII.22.) L.K.Ö önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése alapján          partneri egyeztetést kezdeményez Leányvár község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójának tárgyában.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány miatt 2020. novemberében ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a településrendezési eljárások további, személyes jelenlétet nem igénylő lefolytatásának lehetőségeiről gondoskodik az alábbiak szerint a veszélyhelyzet 2021. évi fennállásnak idejére.

„2. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton”.

 

Mivel az említett jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé a személyes jelenlétet igénylő lakossági fórum megtartását, ezért Leányvár Község Honlapján elektronikusan közzétett formában tájékozódhatnak Leányvár Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójáról.

A tájékoztató anyag a mellékelt dokumentumban található.

Kérjük olvassák el a településfejlesztési koncepciót annak érdekében, hogy tisztában legyenek a település távlati fejlesztési elképzeléseivel, és azok indoklásával.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatott, partneri egyeztetésre, vélemények kialakítására az önkormányzat rendeletében szereplő 5 nap  helyett, egy hónapig, azaz 30 napig tartó véleménynyilvánítási lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy kialakult véleményüket, esetleges észrevételüket írásban elektronikusan a polgarmester@leanyvar.hu email címre, Pdf. formátumban, aláírással ellátva küldjék meg.

Közös érdekünk a falu jövőjének közös kialakítása!

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Leányvár TFK(1.9 M)