Tájékoztató 2021. évi adóváltozásokról

2020. december 16.

Tisztelt gépjármű tulajdonosok, Adózók!

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1.-től, az állami adó- és vámhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy ennek megfelelően a 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében azonban még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

Tisztelt vállalkozók, Adózók!

2021. évtől kezdődően jelentős változások lesznek a helyi iparűzési adóban is. A jogszabályi rendelkezés alapján a vállalkozásoknak az adóévben befizetett előlegüket nem kell az adóévi várható adó összegére kiegészíteniük december 20-ig, és az erről szóló bevallást sem kell benyújtaniuk, vagyis megszűnik a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség. Elegendő az adót a következő évi bevalláskor megfizetni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.

 

A helyi iparűzési adóban egy másik fontos változás a bevallási kötelezettséget érinti. Elektronikus bevallásra kötelezett valamennyi vállalkozó (társas és egyéni) 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül nyújthatja be a helyi iparűzési adó bevallást, javítást és önellenőrzést a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adóalanyok 2021. január 1-jétől – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kötelesek benyújtani a helyi iparűzésiadó-bevallásukat, ezért e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek. A nyomtatványok a továbbiakban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

Kérjük, legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során.

 

2021. évtől kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany nyújthatja be önkormányzati adóhatóságunkhoz az iparűzési adóbevallási nyomtatványát papíralapon, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.

 

A jogszabályi változás nem érinti az iparűzési adóbevallás feldolgozását, ami továbbra is adóhatóságunknál marad és az adófizetést sem, melyet az önkormányzatunk által kezelt helyi iparűzési adóbevételi számlára kell változatlanul teljesíteni.

 

 

Leányvár Község Önkormányzati Hivatala

Valek Zsuzsanna

adóhatósági ügyintéző