Elektronikus véleménynyilvánítás lehetősége

2021. május 12.

Tisztelt Lakosok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

 

LEÁNYVÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom),

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.) beruházásában valósul meg az „Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt, mely érinti Leányvár Község közigazgatási területét.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § „(1) 2020. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján

 

LEÁNYVÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom),

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

A terv elektronikusan az alábbi dokumentumban érhető el.

 

 

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:


időpontja: 2021. május 13. – május 27. elektronikus úton a hivatal@leanyvar.hu e-mail címre megküldve történhet.

 

Leányvár, 2021. május 12.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Fári Csaba

Polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:
Leanyvar M100 TREmod 20210512(24 M)