TÁJÉKOZTATÁS AZ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL

2021. március 08.

Tisztelt Lakosok!

 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) kormányrendelet 2. pontja értelmében az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai az alábbiak:

2. §

(1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

3. §

(1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi es szankcionálja. Szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi. Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.