Tájékoztatás a gépjárműadó 2021. évi változásáról

2021. március 03.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény gépjárműadót érintő rendelkezései alapján 2021. január 1-től a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben azonban továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság jogosult eljárni. A 2020. december 31-én gépjárműadó adónemben fennálló tartozásokat Leányvár Község Önkormányzat 58600489-11219491 számú gépjárműadó számlájára kell teljesíteni. A február végén postázott adószámla kivonatok a korábbi év (évek) hátralékát tartalmazzák, melyet a mellékelt csekken kérünk megfizetni.

A napokban több adózó is jelezte az önkormányzat felé, hogy a NAV által kiküldött határozatok és az ahhoz mellékelt csekkek nem ugyanazt az összeget tartalmazzák.

A NAV honlapján közzétett tájékoztató értelmében: "Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerint a NAV-nál nyilvántartott adók többségét – köztük a gépjárműadót is – ezer forintra kerekítve kell megfizetni. A két csekken a kerekített összeg fele-fele szerepel, ezzel segítve az adózókat, hogy ne nekik kelljen számolniuk. Ha valakinek több autója van, nem kell mindegyik után kerekíteni a fizetendő adót, csak az összesen fizetendő összeget. A kerekítés általános matematikai szabályok alapján történik, így 499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekíteni. Tehát nem csak felfelé, hanem lefelé kerekített összegek is előfordulnak. Erről a kiküldött határozatok indokolásában található részletes tájékoztatás."

Több kérdés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban is, hogy az évekkel ezelőtt eladott, vagy forgalomból kivont gépjárművekre küld a NAV most ismét határozatot. Ennek az oka az, hogy ezek az eladások, forgalomból kivonások a járműnyilvántartásban nem kerültek átvezetésre. Ebben az esetben az okmányirodát érdemes felkeresni az adás-vételt, vagy a forgalomból kivonást igazoló iratokat bemutatva.

A 2021-es adóztatást, valamint az adózó adatait, lakcímét, levelezési címét érintő kérdésekben kérjük a NAV ügyfélszolgálatát keressék.

Leányvár Község Önkormányzat

Adóhatósága