Tájékoztatás

2021. január 31.

Tájékoztatás

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak

a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

 

A vállalkozóknak nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével. Ezt a nyilatkozatot kizárólag az állami adó-és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami-adó és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújthatják be.

 

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről. A nyilatkozatot itt találják:

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Nyilatkozat_HIPA_adoe20210125.html

 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlege-részlet összegével Leányvár Község önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A fentieknek megfelelően, a 2021. március 15. napjáig fizetendő adóelőleg hivatalból történő csökkentése a nyilatkozat alapján fog megtörténni.

A 2021. szeptember 15. napjáig fizetendő adóelőleg vonatkozásában a 2020. évről benyújtott adóbevallásban a fizetendő adót, adókülönbözetet és az adóelőleget is az önkormányzati rendelet szerinti 2 %-os adómértékkel kell bevallani, a felezés a februári nyilatkozat alapján szintén hivatalból fog megtörténni.

Leányvár, 2021. január 28.

 

Leányvár Község Önkormányzat Adóhatósága