LEÁNYVÁR SIKERESEN PÁLYÁZOTT JÁRDAFELÚJÍTÁSRA

2020. november 04.

Leányvár Község Önkormányzata örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy pályázati forrásból újabb járdaszakasz felújításra nyílt lehetőségünk.

A helyi Önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 2020 júniusában pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.  Településünk a felhívás lehetőségével élve, a „belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alprogram keretében szilárd burkolatú járda felújításra nyújtotta be pályázatát, aminek sikerét jelzi, hogy Leányvár Község Önkormányzata 9 645 065 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Belügyminisztérium, mint támogató részéről. A megvalósításhoz nagyságrendileg 1,7 millió forint önrészt szükséges saját forrásként biztosítanunk. A sikeres projektnek köszönhetően most az Erzsébet utca 223 helyrajzi számú járda szakasza (Erzsébet utca 164-176. közötti 192 m hosszúságú szakasz) fog megújulni, térburkolatot kapni.

Önkormányzatunk célja, hogy a jövőben újabb és újabb járda szakaszok felújítását tudjuk megvalósítani a lakosság elégedettségére, a falu képének szépítése érdekében.