2021. március 04.
Tisztelt Érintettek!   A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásáról és körzetkijelöléséről a mellékelt dokumentumban tájékozódhatnak.
2021. március 03.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény gépjárműadót érintő rendelkezései alapján 2021. január 1-től a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben azonban továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság jogosult eljárni. A 2020. december 31-én gépjárműadó adónemben fennálló tartozásokat Leányvár Község Önkormányzat 58600489...
2021. március 01.
Az E.ON Áramszolgáltató Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. február 11-án kelt FVFO/276-5/2021 számú határozatával az E.ON Áramszolgáltató Kft. villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata módosításra került. A módosítás az alábbi részeket érintette: Nettó 5000 Ft alatt nem kerülnek elkészítésre és nem kerülnek kiküldésre a papír alapú részszámlák, hanem a következő részszámlával vagy részszámlákkal összevontan kerülnek kezel...
2021. március 01.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Az Esztergomi Tankerületi Központ, mint a Komárom-Esztergom megye Esztergomi Járás közigazgatási területére kiterjedő működési területtel rendelkező, az állami köznevelési feladat ellátásban fenntartóként résztvevő tankerületi központ a működési területén található általános iskolák felvételi körzetét a TK/106/00099...
2021. február 17.
Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a 2021. évi népszámlálás időpontját a járványügyi helyzetre tekintettel 2022. október-november közötti időszakra halasztja.   A népszámlálással kapcsolatos további információkról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.   Megértésüket köszönjük!
2021. február 17.
Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. február 23-án kedden a "Mélyúton" fakivágási munkálatok miatt 9-12 óra között ideiglenes forgalomkorlátozás lesz.   Kérem, hogy a fent megjelölt időpontban az említett útszakaszt lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek elkerülni!   Megértésüket és türelmüket köszönjük!   Leányvár Község Önkormányzata      
2021. február 16.
FIGYELEM! SZABADSÁG MIATT VÁLTOZIK A CSALÁDSEGÍTŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTJA!   A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy 2021.02.17-én (szerdán) az ügyfélfogadás szabadság miatt elmarad, helyette 2021.02.18-án (csütörtökön) 9 és 12 óra között lesz megtartva. A helyszín változatlanul a Polgármesteri Hivatal tanácsterme. A település családsegítője: Csillag Ramóna A családsegítő telefonon a 06-30-427-8883-as telefonszámon elérhető.  
2021. február 12.
Tisztelt Lakosok!   Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tájékoztatta Hivatalunkat, hogy az utóbbi időben egyre gyakoribb probléma az átemelőkben a csatornaidegen anyagok (nem papír  alapú higiéniai termékek, törlőkendők, rongyok, szájmaszkok, stb.) okozta meghibásodás, melynek következtében az ingatlanokról nehezen, vagy egyáltalán nem tud elfolyni a szennyvíz. A vízmű folyamatos hibaelhárítási és karbantartási munkálatai ellenére kérem, hogy a zavartalan működés érdekében fokozottan ügyeljenek a sz...
2021. február 11.
BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS VASÚTI STRATÉGIA   A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) a fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, azaz a MÁV elővárosi vasútvonalainak, illetve a HÉV-vonalaknak a fejlesztéséről szóló, átfogó, hosszú távú célokat és az ezek eléréséhez szükséges fejlesztéseket meghatározó dokumentum, amely új alapokra helyezi a vasút és a HÉV-ek szerepét Budapest és térsége életében. A Stratégia azt a célt tűzi ki, hogy 2040-ig tartó, átfogó...