Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére

2020. november 02.

Piliscsév község Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2519 Piliscsév, Béke utca 24., valamint 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok, valamint az egyéb jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata, valamint Piliscsév és Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkori éves költségvetése az irányadók.

Pályázati feltételek:

-            Magyar állampolgárság,

-            cselekvőképesség,

-            büntetlen előélet,

-            főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

-            legalább 5 éves, közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,

-            vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-            MS Office felhasználói szintű ismerete,

-            B kategóriás jogosítvány,

-            jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-            Legalább 3 éves jegyzői vagy vezetői tapasztalat,

-            Legalább 2 éves, Önkormányzati ASP szakrendszerek használatában szerzett gyakorlati tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-            A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.

-            A 87/2019.(IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz.

-            Vezetői program.

-            Közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6. § 16. pont).

-            90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkoztatástól való eltiltás hiányára kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

-            Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

-            Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, vagy azt megszünteti.

-            Hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, pályázatának nyilvános tárgyalásához.

-            Nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, melynek okán államigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester nyújt, a 06 30 676-9596 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-            Postai úton, a pályázatnak a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2519 Piliscsév, Béke utca 24.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2439-2/2020., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

-            Személyesen: A fent megadott címen, ügyfélfogadási időben a Titkárságon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.piliscsev.hu - 2020. november 2-től.

www.leanyvar.hu – 2020. november 2-től.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 2-től december 1-ig.