TÁJÉKOZTATÁS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSRŐL

2020. október 30.

Tisztelt Lakosok!


Tekintettel arra, hogy a Kommunál-JUNK Kft. idén utoljára november 9-én szállít zöldhulladékot a településről, Leányvár Község Önkormányzata idén ismét megszervezi a zöld hulladék begyűjtését további egy alkalommal.


A begyűjtés időpontja 2020. november 30. (hétfő).


Kérjük, hogy a kertekben, utcafronton összegyűjtött faleveleket, ágakat, levágott füvet bezsákolva helyezzék ki az ingatlanaik elé, a begyűjtés napján reggel 7 óráig.

Nem kikötés a lebomló vagy átlátszó zsák használata!

FIGYELEM! Amennyiben a zsákok egyéb hulladékot is tartalmaznak, nem kerülnek elszállításra. Ha ürítés során derül ki, hogy a zsák zöld hulladék mellett mást is tartalmazott, a hulladék visszaszállításra kerül a kihelyezett ingatlan elé.