LAKOSSÁGI FELHÍVÁS A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

2020. május 11.

Tisztelt Leányváriak!


A KTI Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága a 2020. december 13-tól életbe lépő, jelenleg egyeztetési folyamatban lévő 2020/2021. évi vasúti és autóbusz menetrend kapcsán kereste meg Önkormányzatunkat.  A menetrendi egyeztetés törvényi kötelezettségen felüli célja a menetrend módosítását igénylő javaslatok, észrevételek összegyűjtése a közösségi közlekedés színvonalának javítása érdekében.

Leányvár Közsség Önkormányzata tisztelettel kéri a  lakosok aktív együttműködését az igényeiknek megfelelő vasúti és autóbusz közlekedési menetrend kialakításában. Az Önkományzat célja az Önök érdekeine képviselete, ezért  kérjük a települést érintően már felmerült, vagy esetleg a jövőre vonatkozóan előre látható, menetrendet érintő  észrevételeiket, megfogalmazott javaslataikat szíveskedjenek legkésőbb 2020. május 20-ig ejuttatni részünkre papír alapon vagy elektronikus úton a hivatal@leanyvar.hu emeil címre.

Lányvár Község Önkormányzata a beérkezett javaslatokat és igényeket megküldi az igazgatóságnak!

Bízunk abban, hogy  együtt sikerül a közösségi közlekedés feltételeit közelebb hozni a helyi lakosság igényeihez!