2020. október 14.
Tisztelt Lakosok!   A Kommunál-Junk Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a mai napon  műszaki okok miatt a kis nyomtávú gépjármű a szűk utcákban nem tudja a kommunális és szelektív hulladékokat begyűjteni és elszállítani. Járatuk a kommunális hulladék elszállítását 2020. október 15. napon, a szelektív hulladék begyűjtését 2020. október 21. napon pótolja!   Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk! Megértésüket köszönjük!
2020. október 13.
Tisztelt Lakosok!   A fenti tárgyú közleményről bővebben a mellékelt dokumentumban olvashatnak, illetve 2020. október 15. naptól megtekinthető az alábbi webhelyen is: http://www.nfk.gov.hu/Gerecsei_erdotervezesi_korzet_news_551
2020. október 08.
Tisztelt Lakosság! A Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának közleménye a „Tokodaltáró-Pilisjászfalu között létesítendő új építésű ivóvíz távvezeték – Előzetes vizsgálat” tárgyban megtekinthető az alábbi dokumentumban. A közlemény az Önkormányzat hirdetőtábláján (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) is kifüggesztésre került 2020. október 07. napon.
2020. október 07.
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL Örömmel értesítjük Leányvár lakosságát, hogy Önkormányzatunk összesen 40m3 szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) vásárlásához kapcsolódó pályázati támogatásban részesült. A támogatás felhasználásának célja a szociálisan rászorult (időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő) lakosság fűtési kiadásainak csökkentése. A szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal (2518 Leányvár, Er...
2020. október 01.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.   A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) K...
2020. szeptember 30.
Tisztelt Érintettek! A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala tájékoztatta Hivatalunkat, hogy a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt 2020. szeptember 25. naptól községi zárlatot rendel el Csolnok, Tokod, Tokodaltáró, Annavölgy, Leányvár, Dág, Sárisáp, Esztergom-kertváros, valamint Dorog települések közigazgatási területeire.   A községi zárlat ideje alatt tilos: a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe kerülő esz...
2020. szeptember 24.
Tisztelt Leányváriak!   Az M100-as autóút engedélyezési és kiviteli tervét az alábbi dokumentumból ismerhetik meg. A részletesebb - helyrajzi számokkal is ellátott - terv a Hivatal hirdetőtábláján tekinthető meg. A tervvel kapcsolatos kérdésekben minden csütörtökön 7.30-15.30 között a Hivatalban Skandera Katalin tud segítséget nyújtani.
2020. szeptember 23.
Tisztelt Lakosok!     A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel sajnálattal közöljük, hogy a 2020. év második felére tervezett rendezvények, így különösen az Idősek Napja és a Falukarácsony idén elmaradnak.   A településen élők egészségének megőrzését figyelembe véve szíves megértésüket kérjük!   Leányvár Község Önkormányzata
2020. szeptember 22.
Tisztelt Lakosok!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy Leányvár Község Önkormányzata a leányvári Ravatalozó felújítására benyújtott pályázaton támogatást nyert.   A felújítási munkálatok előreláthatólag 2021. január 15-ig tartanak, melyhez szíves megértésüket és türelmüket kérjük.   Természetesen a fenti időszak alatt a temetések megtartása és a temető látogatása továbbra is biztosított.