Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

2020. április 02.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda   2518 Leányvár Erzsébet utca 46-48.

Elérhetőségek: E-mail: ovoda@leanyvar.hu Telefonszám: 06 30 662 3377

 

Hirdetmény a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 


Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező Leányvári Cseresznyefa Óvoda felvételi eljárása:

A beiratkozás időpontja: 2020.04.02.-2020.04.30.

1.A kötelező felvételi körzetet biztosító óvoda 2020.04.21- ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna. Ebben az esetben a beiratozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

Óvodánk felvételi körzete: Leányvár község. Óvodánkban német nemzetiségi nevelés folyik.

Amennyiben a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Ennek ellenére azt kérjük, hogy legalább telefonon a 06 30 662 3377, vagy

e-mailben  az ovoda@leanyvar.hu- n vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, köszönjük!

 

Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését a – kötelező felvételt biztosító nevének és címének megjelölésével e-mailban: ovoda@leanyvar.hu vagy

telefonon a 06 30 662 3377 –es telefonszámon az óvodavezető 2020.04.17-ig fogadja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”

Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket is, akik 2020.09.01- 2021.08.31 között töltik be 3. életévüket, ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket. Ebben az esetben fontos a jelentkezési lap kitöltése, megküldése, mely letölthető a www.leanyvar.hu oldalról.

A jelentkezési lapokat az ovoda@leanyvar.hu email címre várjuk 2020. április 17-ig! Az óvoda  a gyermek felvételéről 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

 

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”

 

 

Leányvár , 2020.04.01.

 

Szakmár Krisztina

Intézményvezető

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Ovodai beiratozas Jelentkezesi lap 2020-21 nevelesi ev(805 K)