Tájékoztatás külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek jelentési kötelezettségérő

2020. március 06.

 

Ezúton hívom fel a külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek figyelmét az alábbi bejelentési kötelezettségeikre:

-          Az óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

-          Az NKT. 91. (2) ÉS (3) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A szülők bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontja linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

 

 

Baumstark Tiborné

jegyző