TÁJÉKOZTATÓ VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL

2020. március 16.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A KORMÁNY ÁLTAL KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormányának intézkedéseit figyelembe véve a kialakult járványügyi helyzet miatt a következő intézkedéseket hozom:

- 2020.03.17-től a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, halasztást nem tűrő ügyeik tekintetében ügyintézést telefonon vagy elektronikus formában lehet kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken:

 

Központi e-mail: hivatal@leanyvar.hu,  Központi telefonszám: 30/698-1455

 

Fári Csaba polgármester elérhetőségei:

e-mail: polgarmester@leanyvar.hu telefon: 30/235-8120

 

Anyakönyvi ügyintézés:

e-mail: hivatal@leanyvar.hu telefon: 30/827-1980

 

E-portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu (ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére)

 

-      Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben, 2020. március 17. napjától a Leányvári Cseresznyefa Óvoda esetében – visszavonásig – rendkívüli szünetet rendelek el.

A szülők a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos igényüket egyeztessék az intézményvezetővel.

Azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei stratégiailag fontos munkahelyen vagy a vírusfertőzés megállításában, gyógyításában dolgoznak, biztosítjuk az óvodai ügyeletet. Itt nem említett indokolt esetekben az óvodavezető mérlegelése és döntése alapján biztosítható az ügyelet.

 

-      2020.03.17-től a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár zárva tart határozatlan ideig.

 

-      2020.03.17-től az önellátásukban korlátozott, családjuk vagy más közösség által nem segített személyek bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, egyéb halaszthatatlan ügyek tekintetében kérhetik az önkormányzat segítségét a fenti telefonszámokon jelezve.

 

-      2020.03.17-től szociális ügyekben, segélykérelemmel közvetlenül a polgármestert kérjük telefonos úton megkeresni.

 

KÉREM, FOKOZOTTAN ÉS FEGYELMEZETTEN TARTSUK BE A VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEKET! FIGYELJÜNK EGYMÁSRA, KIVÁLTKÉPP AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLYRA, AKIK LEHETŐSÉG SZERINT TARTÓZKODJANAK OTTHON, KERÜLJÉK A KÖZÖSSÉGET!

A CSALÁDI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS IDŐS HOZZÁTARTOZÓINK EGÉSZSÉGVÉDELME ÉRDEKÉBEN MOST KIVÁLTKÉPP FONTOS! AZ OTTHONMARADÁS MEGELŐZŐ SZEREPÉT ERŐSÍTSÜK MEG SZÜLEINKBEN, NAGYSZÜLEINKBEN, TEGYÜNK MEG MINDENT VÉDELMÜK ÉRDEKÉBEN!

A Koronavírus kapcsán folyamatosan frissülő hírekről és intézkedésekről a www.koronavírus.gov.hu weboldalon tudnak hitelesen tájékozódni.

 

 

Fári Csaba
polgármester