PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

2019. november 12.

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Esztergom-Újpest közti vasútvonal Leányvári szakaszára vonatkozóan parlagfű bejelentés érkezett hivatalunkhoz. A bejelentésre való tekintettel Leányvár Község Önkormányzata kéri a vasútvonal (töltéssel) közvetlen szomszédságában lévő ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanukon a parlagfű-mentesítést végezzék el és gondoskodjanak a gyommentes állapot fenntartásáról.

A parlagfű általi fertőzöttség természetesen nem csak a vasút menti területeket érinti, ezért a vasútvonal menti ingatlantulajdonosok mellett a Leányvár közigazgatási területén lévő összes ingatlan tulajdonosától kérem a parlagfű irtásra való fokozott odafigyelést a jövőben.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.


Kérem a lakosok közreműködését!

Leányvár, 2019.11.12.

Fári Csaba

s.k.

polgármester