TÁJÉKOZTATÓ A KÓBÓR EBEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖKRŐL

2019. november 08.

TÁJÉKOZTATÓ A KÓBÓR EBEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖKRŐL


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) és (4) bekezdése rendelkezik a kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről.

A törvény említett bekezdései értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Leányvár Község közigazgatási területeinek közterületein a gyepmesteri feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozó a megrendelő, vagyis az önkormányzat által bejelentett szabadon kóborló ebeket gyűjti be, szállítja el és gondoskodik az eb elhelyezéséről, szükség esetén – jogszabályi feltételek együttes fennállása esetén – az eb életének megengedett módon történő kioltásáról.

A kóbor állat tulajdonosa - amennyiben ismertté válik - köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával, elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.  Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat a tartási körülmények miatt a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza.

A 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Tisztelettel kérem a lakosságot, amennyiben az utcákon kóborló ebbel találkoznak, jelezzék az önkormányzat 33/509-930-as telefonszámán.

Leányvár, 2019.11.08.

Köszönettel:

Fári Csaba

polgármester