Tájékoztatás a helyi adót érintő változásokról

2019. február 06.

Tisztelt Adózók!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a helyi adót érintő jelentősebb változásokra.

A törvényi változások értelmében 2019. január 1-jétől a késedelmesen teljesített adóbefizetések után felszámított késedelmi pótlék mértéke jelentősen emelkedett. Minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázazhatvanötöd része.

Kérjük Önöket, hogy adóbefizetéseik határidőben történő teljesítésére fokozottan figyeljenek.

2018.  január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, valamint az alapítványok és az egyesületek is. A törvény az elektronikus ügyintézést nem lehetőségként, hanem kötelezettségként írja elő az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, közjogi jogalanyok, valamint a jogi képviselők számára.

Leányvár Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézést biztosító kötelezettségét Leányvár hivatalos honlapján keresztül is elérhető (http://www.leanyvar.hu/lakosoknak/koerjegyzoseg/letoeltheto-nyomtatvanyok), Önkormányzati Hivatali Portálon biztosítja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

A törvényi változások értelmében 2019. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon dokumentumot nem fogadhatunk el.

A jogszabályi változások értelmében 2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról NEM ÉRTESÍTI azt az adózót, aki ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSÉRE KÖTELEZETT.

A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók az adófolyószámla kivonatukat az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül, a település kiválasztását követően, az adóegyenleg lekérdezése felületen érhetik el. Az adófolyószámla lekérdezését és ügyindítást biztosító portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljeskörű képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került az adóügyi nyilvántartó rendszerben. A meghatalmazás beküldése az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül van lehetőség, a település kiválasztását követően az ügyindítás felületen.

Kérjük, hogy meghatalmazotti eljárás esetén mielőbb gondoskodjanak az elektronikus ügyindításhoz és adóegyenleg lekérdezéséhez szükséges meghatalmazások pótlásáról.

A törvényi változások értelmében az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, ha a vállalkozó építményadó, telekadó, gépjárműadó ügyében jár el. Vagyis bevallását elektronikusan kell teljesítenie, továbbá számára papír alapú adószámla kivonat sem készülhet.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) köteles teljesíteni.

Azon pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózóink, akik készpénz-átutalási megbízással (csekken) szeretnék teljesíteni az adófizetési kötelezettségüket, a befizetéshez szükséges csekket a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségének adóirodáján (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) ügyfélfogadási időben átvehetik.

A tájékoztatómban leírtakkal kapcsolatban a Hivatal adóügyi ügyintézőjét, Valek Zsuzsannát kereshetik e-mailban az ado@leanyvar.hu címen, vagy telefonon a 33/509-930 telefonszámon a 103 melléken.

 

 

 

Baumstark Tiborné

jegyző