Adótartozással rendelkező adózók listája

2017. december 05.

A 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók listája

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a alapján az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer –magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

 

Élve a törvényben biztosított lehetőséggel – az egyéb, törvény adta végrehajtási cselekmények foganatosítása mellett – 2017. május 10. napjától minden hónapban frissítve az Önkormányzat honlapján közzéteszem a jelentősebb adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét.

A fenti jogszabály szerinti adótartozással rendelkező adózók neve, címe és az adótartozás összege folyamatosan frissítve megtalálható a honlapon, remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál településünkön. A lista egy összegben tartalmazza egy-egy adózó helyi adó és/vagy gépjárműadó tartozását.

 

Az adózónként kimutatott hátralék nem tartalmazza a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot, bírságot, valamint az egyéb címen fennálló tartozásokat. Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listából törli azt a hátralékost, aki az adótartozását befizeti és azt az adóhatóságnak igazolja, vagy a befizetése az adószámlára megérkezik.

 

Leányvár, 2017. december 5.

Baumstark Tiborné s.k.

jegyző

 

 

 

VÁLLAKOZÁSOK 90 NAPON TÚLI 100.000,-Ft-ot MEGHALADÓ ADÓTARTOZÁSA

(késedelmi pótlék nélkül)

2017. december 5.

Adózó neve

CíM

Hátralék

GAMAJO KFT.

2518 Leányvár, Vasút utca 11.

257 100 Ft

POLIBAU KFT.

2518 Leányvár, Bécsi út 56.

113 650 Ft

 

MAGÁNSZEMÉLYEK és EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 90 NAPON TÚLI

50.000,- Ft-ot MEGHALADÓ TARTOZÁS

(késedelmi pótlék nélkül)

2017. december 5.

Adózó neve

Elsődleges cím

Hátralék

Peller János

2084 Pilisszentiván, Szabadság sor 26.

203 550 Ft

Mészáros Mónika

2518 Leányvár, Bécsi út 49.

65 154 Ft

Molnár Ottó

2518 Leányvár, Kálvária utca 137.

58 932 Ft

Kristóf Gabriella

2518 Leányvár, Kálvária utca 9.

52 836 Ft