Tájékoztatás parlagfű elleni védekezési kötelezettségről

2018. május 28.

Felhívás

 

Ezúton hívom fel a tisztelt leányvári ingatlantulajdonosok figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre, mely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul. A jogszabály 17. § (4) bekezdése szerint:

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A környezete és saját érdekében felszólítom, hogy a tulajdonában lévő, ill. használatába tartozó kertek, szántók, udvarok és egyéb parlagfű megtelepedésére alkalmas területeket a parlagfűtől mentesítse kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással.

Ha a földhasználó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a földhasználó költségére belterületek vonatkozásában a jegyző, míg külterületek vonatkozásában a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya közérdekű védekezést rendelhet el.


A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Aki a fenti védekezést határidőre nem hajtja végre, a törvény 59. §-ban meghatározott bírsággal sújthatja az eljáró hatóság.

 

Kérem a fent leírtak szíves tudomásul vételét és a törvényben foglaltak betartását!


Leányvár, 2018. 05. 28.

 

Baumstark Tiborné

jegyző