Tájékoztatás Leányvár településképi arculati kézikönyve tervezetéről

2017. október 26.

Tisztelt Lakosok!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Leányvár településképi arculati kézikönyvének tervezete.

A településképi arculati kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi arculati kézikönyv megtekinthető a mellékletben.

 

Leányvár Község Önkormányzata

Kapcsolódó dokumentumok:
Leányvár Települési Arculati Kézikönyv(13.7 M)