Ebösszeírás 2023

2023. április 25.

FELHÍVÁS

EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Leányvár Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2023. május 8. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időszakban Leányvár község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik!

 

Az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adat-tartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos, ebtartó kötelessége.

Az ebösszeíró adatlap 2023. május 8. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhető a Leányvári Polgármesteri Hivatalban (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.), vagy letölthetők az alábbi mellékletekből.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a hivatal@leanyvar.hu email címen, vagy hivatali munkaidőben (hétfő 7.30-17.00, kedd-szerda-csütörtök 7.30-15.30, péntek: 7.30-12.00), a 33/509-930/101-es telefonszámon kérhető.

 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton: Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88. szám alatti címre küldve, illetve a hivatal falán elhelyezett postaládába bedobva,
  • elektronikusan a hivatal@leanyvar.hu címre továbbítva,
  • személyesen a Polgármesteri Hivatalban leadva.

 

Felhívom az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2023. június 30.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok, ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap elérhető az alábbi mellékletekben, valamint a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben is átvehető.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amelynek összege 30.000,- Ft.

A bírság kiszabásának elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent említettek alapján szíveskedjenek eleget tenni!

 

 

Együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Balázs Márta sk.
jegyző

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Valtozasbejelentes ebek(75 K)
ebnyilvantartasi adatlap 01(30 K)