Tájékoztató szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatban

2015. július 10.

Tisztelt Lakosok!

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5,) BM rendelet (továbbiakban: új OTSZ), amelynek értelmében megváltoztak többek között a szabadtéri tűzgyújtás szabályai is.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A tűzvédelmi hatóság engedélyezése illetékköteles, azaz a kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalom mellett illetékbélyeggel (3.000,- Ft) kell ellátni. Az engedély kérelmet az égetés tervezett időpontja előtt 10 nappal kell benyújtani a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez. A kérelem elbírálása 5 munkanapon belül megtörténik, mely során az égetés feltételei és fontosabb körülményei kerülnek tisztázásra, illetve vizsgálat alá. Fontos megjegyezni, hogy az engedélyezett égetést csak a kérelmezett területen, helyen és időben, valamint a kérelemben leírt egyéb paraméterek szerint szabad a hatósági engedélyben egyedileg megfogalmazott feltételek betartása mellett végezni.

Tájékoztatjuk a földterület tulajdonosokat, hogy a gondozatlan területen lévő növényzet eltávolításáról intézkedjenek. Amennyiben erre intézkedéseket nem tesznek, illetve a parlagon tűzeset alakul ki, úgy tűzvédelmi bírságolási eljárás indulhat a terület igénybevevője ellen.