Pályázati kiírás 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

2015. április 01.

LEÁNYVÁRI ÓVODA KINDERGARTEN LEINWAR

2518 Leányvár Erzsébet utca 46-48.

Tel: (33) 487-290, (30) 662-3377

 

http://www.leanyvar.hu/lakosoknak/intezmenyek/ovoda/

leinwarerkinderg@citromail.hu

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

 • Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása, német nemzetiségi óvodai nevelés

Illetmény és juttatás:

 • az illetmény megállapítására és a juttatásokra az aktuális törvényi előírások az irányadók

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség, német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma

 • vagy, főiskolai óvodapedagógusi diploma és legalább középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • iskolai végzettségek igazolása

 • a pályázó azon nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

 • A pályázattal kapcsolatos további információt Kiss Lászlóné nyújt személyesen, vagy a 06306623377-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar címére történő megküldésével (2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2015, valamint a munkakör megnevezését „2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus”.

 • Személyesen: Kiss Lászlóné óvodavezetőnek, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

 • a beérkezett pályázatokat az intézményvezető értékeli és dönt;

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2015. 04. 01-től

 • Leányvár község honlapja

 • Nemzeti Közigazgatási Intézet – Közigállás

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 • A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.