VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015.

2015. szeptember 02.

Magyarország megállapodott az Európai Bizottsággal a Vidékfejlesztési Program tartalmáról, így hamarosan megnyílnak a pályázati források, ezért figyelmükbe ajánljuk a " Vidékfejlesztési Program Kézkönyv 2015" című kiadványt.

A Kézikönyv az Európai Bizottsághoz benyújtott magyar Vidékfejlesztési Program tartalmát dolgozza fel, keretbe foglalva a várható kritériumokat, a támogathatóság feltételeit és a támogatási összegeket, valamint a támogatás megszerzésével járó alapvető kötelezettségeket.

A lehetőségek tárháza széles: a tudás- és információszerzés formáit például a korábbi időszakhoz képest kiegészítik a szakmai tanulmányutak és csereprogramok, a csoportos szaktanácsadási szolgáltatások, illetve lehetőség lesz a kutatók, szaktanácsadók és gazdálkodók közötti párbeszédet segítő innovációs együttműködések szervezésére is. A tervezők a pénzek legnagyobb részét elsődlegesen az élelmiszer-feldolgozási, állattenyésztési, és kertészeti ágazat beruházási célú fejlesztéseire szánták. Hangsúlyt kapnak az együttműködések, a fiatal gazdák, illetve a rövid ellátási láncok szereplői, utóbbi két témában külön alprogramok is készültek, így az egyes jogcímeken belül különböző kedvezmények, akár célzott forráskeret áll az érintettek rendelkezésére.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is kiemelkedő jelentőségű az agrár-környezetgazdálkodás, valamint az ökológiai gazdálkodás. Ezen utóbbi témakörben a Kamara külön kiadvánnyal készül.

A kézkönyvet a Farkas János Művelődési Házban (2518 Leányvár, Bécsi 183.) megtekinthetik.