Tájékoztató a hivatalos küldemények kézbesítésével kapcsolatban

2014. április 25.

Tisztelt Lakosság!


Hivatalos iratok kézbesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Hivatalos iratnak minősül az önkormányzat által a jogszabályban meghatározott eljárásban:

  • papír alapon, vagy
  • elektronikus adathordozón, vagy
  • elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével feladott, vagy ilyen módon kézbesített,
  • könyvelt postai küldemény, és
  • amelynek feladásához, vagy kézbesítéséhez (ill. a kézbesítés megkísérléséhez), vagy azok időpontjához jogkövetkezmény fűz,
  • illetve a meghatározott határidő számításának alapjául szolgál.

Könyvelt postai küldeménynek az a küldemény minősül, amelynek felvételét a postai szolgálat, vagy az önkormányzat

  • írásban, vagy más bizonyítható módon a feladó az átadást elismeri, és
  • kézbesítését az erre szolgáló okiraton az aláírást rögzítővel, vagy a jogosult átvevővel, egyéb technika alkalmazásával az átvételt elismerteti.

Távol tartózkodás, vagy a postai átvételt és könyvelését ellehetetlenítő körülmény esetén a küldemény helyett írásos értesítőt kap a címzett, amely a küldemény átvételéről és átvételének körülményeiről tartalmaz információkat.

Ha a címzett az értesítőben foglaltaknak megfelelően átvételi kötelezettségének nem tesz eleget, a feladó másodjára is megkísérli a küldemény kézbesítését. A kézbesítés kétszeri megkísérlését követően a küldeményt hivatalosan is kézbesítettnek, átvettnek minősíti a jogszabály.


A fenti gyakorlat vonatkozik minden, önkormányzat által küldött hivatalos iratra. Kérem a tisztelt lakosságot a kézbesítés e rendelkezéseinek és szabályainak tudomásul vételét! Ezért a kézbesítés első megkísérlése után, melyet az erről szóló értesítő ad tájékoztatást, kérem az önkormányzattal történő mielőbbi - személyes, vagy telefonos/elektronikus - kapcsolat felvételt.

 

Köszönettel!

Baumstark Tiborné sk.

Jegyző

 

06/33-509-930

hivatal@leanyvar.hu