Önkormányzati ingatlan értékesítéséről

2014. március 07.

Az ingatlanon álló lakóépület teljes bontását a vevőnek legkésőbb 2014. december 31-ig el kell végeznie saját költségén.

Az ingatlan övezeti besorolása:

(Lke-1) O/30/ 4,5/ K jelű építési övezet

 

Telekterület: „Kialakult”, telekosztással nem csökkenthető, de összevonással növelhető.

Beépíthető telekterület: min. 400 m2, beépíthető telekszélesség min. 12 m

Beépítési mód: oldalhatáron álló

Beépítettség:    maximum  30 %

Építménymagasság: maximum  4,5 m

Zöldfelület:       min. 50 %

Építési hely:

Előkert:   min. 3 m,

Oldalkert: min. 6 m, ill. OTÉK 36. § szerint, ill. min. 4 m a kialakult beépítéseknél 14 m, vagy keskenyebb telekszélesség esetén

Hátsókert: min. 6 m az 50 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min. 20 m az 50 m-nél nagyobb telekhosszúság esetén

 

Ajánlatokat lezárt borítékban „Leányvár Erzsébet utca 137 ajánlat” felirattal ellátva az Önkormányzati hivatalban lehet benyújtani (Leányvár Erzsébet utca 88.)

 

Ajánlatadási határidő: 2014. április 15.