Kötelező földhasználat-regisztráció az átlátható földviszonyokért

2013. szeptember 20.

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI

 

2013.09.12 15:20   |   termőföld

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felhívja a földhasználók figyelmét, hogy 2013. szeptember 30-ig tegyenek eleget földhasználati bejelentési kötelezettségeiknek a pontos földhasználati adatbázis létrehozása érdekében.

A mezőgazdaság az utóbbi időkben a magyar gazdaság egyre erősebb szereplőjévé, húzóágazatává vált.

Ezzel összhangban fontos társadalmi és gazdasági cél egy központi földhasználati adatbázis létrehozása. Az adatbázisnak köszönhetően a földhasználati viszonyok átláthatóbbak lesznek és könnyebben lehet ellenőrizni a földhasználatot. Ráadásul egyszerűbb felszámolni a jogszabályok kikerülését szolgáló megállapodásokat, és csak azok juthatnak majd földhöz, akik arra valóban jogosultak.

Annak érdekében, hogy tiszta, valós képet kapjunk a magyar gazdálkodókról és a földviszonyokról, szükséges, hogy a földhasználati adatbázis teljes legyen.  A NAK felhívja a földhasználók figyelmét, hogy 2013. szeptember 30-ig tegyenek eleget földhasználat-bejelentési kötelezettségeiknek (földhasználati bejelentés, illetve azonosító adatközlés). A bejelentési kötelezettség az egy hektár alatti földtulajdonosokra is vonatkozik: ha termőföldet, illetve mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet használnak (azaz a földrészletet az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas,  fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartják  nyilván), kötelesek bejelenteni.
A bejelentést megtehetik személyesen a legközelebbi földhivatalban vagy postai úton a földhivatalok hivatalos honlapjáról a „Nyomtatványok” menüpontból vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról a Közigazgatási Államtitkárság „Földhivatali formanyomtatványok” menüpontjából letöltött, megfelelő formanyomtatványok elküldésével. A bejelentés díjmentes.