Beiskolázási támogatás

2023. július 26.

 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI BESIKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRÓL

 

Leányvár Község Önkormányzata  ezúton tájékoztatja  az általános iskolába járó gyermekek szüleit a beiskolázási támogatás címen adható települési támogatás igénylésének lehetőségéről és feltételeiről:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (VII.09.) számú önkormányzati rendeletének 9.§-nak (2) bekezdése értelmében a polgármester a támogatás megállapítása évének január  1. napján leányvári lakcímmel rendelkező és életvitelszeriíen a településen élő szülő vagy törvényes képviselő részére, szintén leányvári lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő iskolás - az első 8 valamely évfolyam tanulója - gyermeke után kérelemre évente egy alkalommal, gyermeken ként 10 OOO Ft összegű települési támogatást állapít meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 1500°/o-át (2023-ban a 427 500 Ft-ot). A települési beiskolázási támogatás augusztus-szeptember hónapban kérelmezhető.

A beiskolázási támogatás folyósításához szükséges kérelem formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.leanyyar. hu weboldalról (közös hivatal - letölthető nyomtatványok - szociális nyomtatványok:  1. melléklet települési támogatás).

A kérelem nyomtatvány kötelező melléklete:

 

- A támogatással érintett gyermek(ek)kel egy  háztartásban  élő családtagoknak a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett nettó jövedelmének (munkabér, táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem , családi pótlék és egyéb havi rendszerességgel folyósított  pénzbeli ellátások)  igazolására  szolgáló  dokumentum   (pl:   fizetési   utalvány, munkáltatói jövedelem igazolás, banki vonat, határozat, stb.) Vállalkozó esetén a  kérelem beadását megelőző 12 hónapban szerzett jövedelem könyvelő által igazolt egy havi átlaga.

Kapcsolódó dokumentumok:
1. melleklet telepuelesi tamogatas 01(221 K)