LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL

2023. november 16.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használatáról szóló 14/2023. (IX.20.) önkormányzati rendelt elfogadásával 2024. január 1. napjától a közterület-használatával kapcsolatban új szabályokat fogadott el.

A rendelet értelmében 2024. január 1. napjától közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a)      a közterületbe nyújtó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nyúlik be,

b)      mobil elárusító fülke, mozgóbolt, pavilon, elárusító pult létesítésére,

c)       idényjellegű, alkalmi jellegű árusításra, szolgáltató tevékenységre, áru kirakodásra,

d)      rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló elkerített terület céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából,

e)       építési munkához kapcsolódó létesítmények, berendezések, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f)       vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására, vendéglátó-ipari kitelepülésre,

g)      üzemképtelen jármű tárolására,

h)      tüzelő vagy egyéb tárgy (különösen költözködés során bútorok, konténer és háztartási felszerelések) rakodására és tárolására, ha ez az időtartam a 7 napot meghaladja,

i)       sátorgarázs, konténerház, lakókocsi, utánfutó, mezőgazdasági munkagép és tartozékai, lassú jármű, pótkocsi elhelyezéséhez,

j)       buszok, 3.5 tonnát meghaladó tehergépjárművek 2 órát meghaladó parkolására.

 

A közterület-használati engedélyt annak kell kérelmeznie, aki a közterületet rendeltetéstől eltérő célra kívánja használni, az erre rendszeresített

formanyomtatvány benyújtásával.

A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal, de legkésőbb a közterület használatot megelőzően 5 nappal kell benyújtani. Rendkívüli esemény bekövetkezése, vagy hibaelhárítása miatti közterület-használat esetében a kérelem azonnal beadható.

 

Közterületen üzemképtelen gépjármű engedély nélkül nem tárolható. Közterület használati engedéllyel üzemképtelen gépjármű legfeljebb 30 napig tarolható.

 

A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni az alábbiak szerint:

 

Közterület foglalás célja

Közterület-használati díj

1

a közterületbe nyújtó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés,            
továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nyúlik be

10 000 Ft/m2/év

2

mobil elárusító fülke, mozgóbolt, pavilon, elárusító pult létesítésére

400 Ft/m2/nap

3

idényjellegű, alkalmi jellegű árusításra, szolgáltató tevékenységre, áru kirakodásra

2 000 Ft/nap

4

vendéglátó ipar kitelepülésére, rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény,      
berendezés, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló elkerített terület céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos       
tevékenység céljából,

400 Ft/m2/nap

5

építési munkához kapcsolódó létesítmények, berendezések, építőanyag és törmelék elhelyezésére

50 Ft/m2/nap

6

vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására,

1 000 Ft/m2/év

7

üzemképtelen jármű tárolására

200 Ft/nap

8

tüzelő vagy egyéb tárgy (különösen költözködés során bútorok, konténer és háztartási felszerelések) rakodására és       
tárolására, ha ez az időtartam a 7 napot meghaladja

50 Ft/m2/nap

9

sátorgarázs, konténerház, lakókocsi, utánfutó, mezőgazdasági munkagép és tartozékai, lassú jármű, pótkocsi elhelyezéséhez,

200 Ft/nap

10

buszok, 3.5 tonnát meghaladó tehergépjárművek 2 órát meghaladó parkolására

200 Ft/nap

A közterület-használati díjat átutalással Leányvár Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni, vagy a Hivatal házi pénztárában készpénzben befizetni:

a)      éves közterület-használati díj esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, azt követően minden év január 15. napjáig, a mindenkor érvényes közterület-használati díj január 1-i érvényességének megfelelően,

b)      havi közterület-használati díj esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, azt követően minden hónap 15. napjáig, a mindenkor érvényes közterület-használati díj január 1-i érvényességének megfelelően,

c)         napi használat esetén legkésőbb a közterület használat megkezdésekor egyösszegben.

Nem kell közterület-használati engedély:

a)      az Önkormányzat megrendelésére végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munkákhoz kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén,

b)      a közúti közlekedés irányítását, szabályozását szolgáló berendezések, közúti jelzések elhelyezése esetén,

c)       az Önkormányzat tulajdonában lévő közútnak, járdának, zöldterületnek az Önkormányzat által megbízott vállalkozó útján történő bontási és helyreállítási munkájával kapcsolatos közterület-használathoz, a beruházáshoz szükséges időtartamra és mértékben.

 

Nem adható engedély:

a)      tömegközlekedési járművek megállóiba,

b)      zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen,

c)       olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

d)      gépjármű iparszerű javítására.