Leányvár Község Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat

2023. október 03.

ÖSSZEFOGLALÓ

 

Leányvár Község Önkormányzat Felülvizsgált településrendezési tervéről és

a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelettel elfogadott

 Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatáról

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosság biztosítása érdekébeni rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzétételi kötelezettségemről az alábbiak szerint gondoskodom:

A TÉR-HÁLÓ Urban Design Stúdió Kft. által TH-22-02-01 számon készített Településfejlesztési Tervet Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2023. (IX.19.) L.K.Ö.Kt. határozatával jóváhagyta. Leányvár fejlesztési tervében meghatározásra került a település jövőképe, fejlődésének közép-és hosszú távú céljai, feladatai és mindazon településfejlesztési akciók, fejlesztések, intézkedések, amelyeket a település a tervszerű fenntartható és gazdaságos fejlődés és üzemeltetés érdekében megvalósítani tervez.

Leányvár a jövőben egy térségi szinten is kiemelkedő lakó-és rekreációs környezetet, jó életminőséget és kis léptékben, de munkahelyet is kínáló falu, amelynek lélekszáma eléri a kívánatos 2000 főt.

A tervezett fejlődés mellett Leányvár őrzi épített és természeti környezetének értékeit és nem utolsó sorban büszke kulturális életének értékeire, és a német nemzetiségi identitására.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2023. (IX.20.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata tartalmazza a jóváhagyott szabályozási tervet, az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázatát, az elhelyezhető és a tiltott rendeltetéseket, valamint a település sajátos jogintézményeit.

A rendeletben megtalálhatóak a szabályozási elemek, az épített környezet alakítására vonatkozó előírások, a tájvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények, az egyes építményfajtákra vonatkozó sajátos követelmények, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre vonatkozó övezeti előírások.

A Nemzeti Jogszabálytárban kihirdetett Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (IX.20.) L.K.Ö.Kt. rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata 2023. szeptember 20. napján kihirdetésre került, hatálybalépésének napja a kihirdetést követő 30. nap, mely 2023. október 20. napja.

Felhívom az építkezni, felújítani, átalakítani szándékozó lakosok figyelmét arra, hogy a fent említettek értelmében 2023. október 20. napjától az új, felülvizsgált településrendezési terv előírásait kell figyelembe venni!

A Nemzeti Jogszabálytárban az önkormányzat helyi építési szabályzata az alábbi URL címen érhető el: https://or.njt.hu/onkorm/-:17:3358:2023:11:1:-:-:-/1/10, illetve jelen összefoglaló mellékleteként is megtekinthető.

A leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse:

Skandera Katalin műszaki ügyintézőt személyesen a polgármesteri hivatalban

Hétfő 13 - 17 óráig

Kedd    8 - 12 óráig, illetve a 06 30 676-9590-es telefonszámon.

                                                                  

                                                                                               Fári Csaba

                                                                                              polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:
11-2023. Ör. Helyi Építési Szabályzat(7.0 M)
11-2023. Ör. HÉSZ - 1. melléklet Leányvár szabályozási terv(1.3 M)
11-2023. Ör. HÉSZ 2. melléklet - építési övezetek(65 K)
11-2023. Ör. HÉSZ 3. melléklet - rendeltetések(65 K)
11-2023. Ör. HÉSZ 4. melléklet - sajátos jogintézmények(33 K)
73-2023. IX.19. melléklet - Leányvár fejlesztési terv(1.8 M)
73-2023. IX.19. melleklet Leányvár - fejlesztési tervlap(771 K)
Leányvár Alátámasztó Javaslat 2023(3.4 M)
Leányvár közműellátás tervlap(659 K)
Leányvár települési örökségvédelmi hatástanulmánya(6.6 M)
Leányvár vizsgálati tervlapok(93 M)
T1 TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT(1.2 M)
T2 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT(1.3 M)