Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

2023. január 09.

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

 

Tisztelt Vállalkozók/Vállalkozások !

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

 

Az új szabálysítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is lehet fizetni.
A devizában befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adó bevezetett önkormányzat illetékes e célból euró vagy dollár amerikai devizanemben adófizetési nyitottság számlára is teljesítheti.

Leányvár község önkormányzata megnyitott kincstári számla adatai:

Önkormányzat neve: Leányvár Község Önkormányzata

Számla száma: 10036004-00003360-02120012

Számla IBAN száma: HU22 1003 6004 0000 3360 0212 0012

Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban vagy dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.
SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

Figyelem! A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételek adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy az amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 

Köszönjük szíves közreműködését.

 

Leányvár Község Önkormányzati adóhatóság