Iskolánk bemutatása

A Leányvári Általános Iskola - Grundschule a község német nemzetiségi iskolája. Több évtizedes múltra tekint vissza. 8 osztályával és napközis csoporttal működik.

Nemzetiségi jellegéből adódóan heti 5 órában, 2013.szeptemberétől felmenő rendszerben heti 6 órában tanulják a diákok a német nyelvet és népismeretet. Jellemző a hagyományápolás, mely tevékenység már az óvodában elkezdődik, s az iskola befejezése után a tánccsoportok keretein belül folytatódik. Az iskola arculatát a nyelvoktatás mellett, a tehetséggondozás is meghatározza. Nagy hangsúlyt fektet intézményünk a fejlesztésre is. Iskolánk 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik.

A 2010/11-es tanévtől az intézmény a Pilisi Általános Iskolák Közösségének (PÁIK) gesztorintézménye. Hangsúlyt fektet a társulás intézményeit érintő szakmai munka koordinálására, közös programok szervezésére.

A tanórán kívüli tevékenységek, szervezett kirándulás, sítábor, kézműves foglalkozások, úszásoktatás merőben meghatározzák az iskolához kapcsolódó szabadidős tevékenységet.

A német nyelv területén kiemelkedő képességű tanulóink országos megmérettetésekre is eljutnak, ők a Pilisvörösvári Nemzetiségi Gimnáziumba, esztergomi és budapesti gimnáziumok nyelvi tagozatára nyernek felvételt. Bár igazi nagy tornateremmel nem büszkélkedhetünk, de talán tornaszobánk, az iskola melletti sportpálya, intézményünk felszereltsége, sportversenyeken való részvétel, úszás-oktatás, vonzóvá tehetik a testnevelési órákat. Kisiskolásaink az idei esztendőben is heti rendszerességgel órarendbe beépítve látogatják a helyi Judó Egyesület játékos délelőttjeit. Remélhetően kedvet kapnak az edzésben való aktív részvételre is. Az iskolában tehetséges tanulóink részére szakköröket is szervezünk, melyek keretében matematika, történelem, nyelvi, irodalmi és könyvtárhasználati ismereteket szerezhetnek, és vetélkedőkre, versenyekre is eljuthatnak. Táncosaink szintén heti rendszerességgel látogatják a délutáni nemzetiségi táncórákat. Mazsorett, asztalitenisz, énekkari, elsősegély foglalkozások tehetik még teljesebbé tanulóink délutáni elfoglaltságait. Az intézmény célja a közvetlen partnerek hatékony együttműködése, diákjaink értékteremtő nevelése, a továbbtanuláshoz szükséges tudás megalapozása.

A nevelés-oktatás folyamatában nagy segítségünkre van "A leányvári iskoláért alapítvány". Támogatóink rendszeres illetve alkalomszerű segítsége hozzájárul programjaink színvonalas kivitelezéséhez, eszközeink fejlesztéséhez.

Az intézmény mozgalmas életét és egyéb eseményeit megismerhetik a feltöltött fotók segítségével.

Elérhetőségeink: