Óvoda nyári zárvatartása

Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. augusztus 03-tól 2024. augusztus 23-ig zárva tart.

Nyitás: 2024. augusztus 26-án

Leányvári Cseresznyefa Óvoda téli zárva tartása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztése

Tájékoztatás az óvoda nyári zárva tartásáról

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar

2022. augusztus 1-től 2022. augusztus 14-ig zárva tart.

 

Nyitás: 2022. augusztus 15-én

Pályázati felhívás óvodavezető beosztás ellátására

Leányvár Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A német nemzetiségi óvoda egyszemélyes felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, szervezi és irányítja az intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységek szakszerű és hatékony ellátását. A pedagógiai program megvalósításának biztosítása, a szakmai munka irányítása. A feladatellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételekről történő gondoskodás. A pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben dolgozóközalkalmazottak esetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakvizsgázott pedagógus és közoktatási vezető,

•         óvodában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         A pályázó vezetési programja

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Márta nyújt, a 06-30/131-7859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Leányvár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lv/37/2022. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

 

•         Elektronikus úton Fári Csaba részére a polgarmester@leanyvar.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság meghallgatja a jelölteket és javaslatot készít, melynek megismerését követően Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a határozott idejű megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Leányvár község honlapja (www.leanyvar.hu) - 2022. február 1.

•         Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségének hirdetőtábláján - 2022. február 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Rendkívüli szünet a Leányvári Cseresznyefa Óvodában

Pályázati felhívás német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         német nemzetiségi hagyományok ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         együttműködő készség,

•         tolerancia,

•         közösségi munkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló dokumentumok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         önéletrajz

•         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakmár Krisztina intézményvezető nyújt, a 06-30/662-3377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Leányvári Cseresznyefa Óvoda részére történő címzéssel (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lv/1100-4/2021. , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 2.

Pályázati felhívás - Német nemzetiségi óvodapedagógus

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         német nemzetiségi hagyományok ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         együttműködő készség,

•         tolerancia,

•         közösségi munkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló dokumentumok

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         önéletrajz

•         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakmár Krisztina intézményvezető nyújt, a 06-30/662-3377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Leányvári Cseresznyefa Óvoda részére történő címzéssel (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Lv/1100/2021. , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Leányvár község honlapja (www.leanyvar.hu) - 2021. május 10.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 10.

Tájékoztatás a 2019/2020-as óvodai nevelési évre történő beiratkozásról

Tájékoztatás a 2019/2020-as óvodai nevelési évre történő beiratkozásról

Tájékoztatás az óvoda nyári zárva tartásáról

Ezúton értesítjük a szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évben az óvoda nyári zárva tartása az alábbi időpontban lesz:

Teljes zárva tartás: 2019.08.12-2019.08.23-ig.

Nyitás: 2019.08.26. napján.

 

 

2018. február 7.                                                                                      Szakmár Krisztina óvodavezető

Tájékoztatás a 2018/19-es óvodai nevelési évre történő beíratásról

ÓVODAI   BEÍRATÁS

a 2018/19-as

nevelési évre

HIRDETMÉNY

Időpontja:      2018. április 16-17.  (hétfő, kedd) 800 – 1600-ig

 

Helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar,

2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Az óvodai jelentkezés módja:

Az óvodai felvételi kérelemhez a szülőnek a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, melyet az óvodában lehet beszerezni, kitöltését követően pedig az óvodában lehet leadni a megjelölt beiratkozás időpontjában.

Az óvoda felvételi körzete: Leányvár község közigazgatási területére terjed ki.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • A megjelölt beíratási napokon kell beíratni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.
 • Az a szülő, aki óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, vagy kezdi meg, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a helyi jegyzőt.
 • A nevelési év kezdő napjától (2018.09.01.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek, aki 2017. 08.31-ig betölti 3. életévét.
 • Az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő a jegyzőnél kezdeményezheti.
 • Felvehetők azok a gyermekek is, akik 2 és fél évesek, ha minden harmadik életévét betöltött és ettől idősebb gyermek (akiknek kötelező az óvodába járás) felvételét az óvoda biztosítani tudta és van még szabad férőhely.

A 2 és félévesen óvodába beiratkozó gyermekek felvétele a gyermek szobatisztaságának fennállása, az óvodai napirendet, csoportlétszámot elfogadni tudó, viszonylag önálló étkezésre képes, a nagyobb létszámú gyermekcsoportot elfogadni tudó gyermekek esetében lehetséges.

 

 • A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét az év folyamán is bármikor kérheti, de az év közben jelentkező gyermekek felvétele akkor lehetséges, ha van az óvodának szabad férőhelye.
 • Felvételnél elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akik az óvoda felvételi körzetében laknak, vagy szüleik a felvételi körzetben dolgoznak. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.)
 • Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
 • Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

A beíratáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek  TAJ-kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
 • a sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
 • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igazolással
 • a gyermek hátrányos (HH), vagy halmozottan hátrányos (HHH) helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
 • nem magyar állampolgár gyermek beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2018. május 18-ig írásban megküldi a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

Fenti tájékoztatót figyelembe véve a megadott időpontban szeretettel várjuk az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!

Leányvár, 2018. 03. 19.

Baumstark Tiborné                           Szakmár Krisztina

jegyző                                                  óvodavezető

Tájékoztatás a 2018/19-es óvodai nevelési évre történő beíratásról

Tájékoztatás az óvoda nyári zárva tartásáról

Ezúton értesítjük a szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évben az óvoda nyári zárva tartása az alábbi időpontban lesz:

Teljes zárva tartás: 2018.08.13-2018.08.24-ig

Ügyeleti nyitva tartás: 2018.07.30-2018.08.10-ig, valamint 2018.08.27-2018.08.31-ig.

 

2017. március 7.                                                                                      Szakmár Krisztina óvodavezető

Óvodai beíratás a 2017/2018-as nevelési évre

ÓVODAI   BEIRATÁS

a 2017/18-as

nevelési évre


HÍRDETMÉNY

Időpontja:      2017. április 27-28.  (csütörtök, péntek) 800 – 1600-ig

 

Helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar,

2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

Az óvodai jelentkezés módja:

Az óvodai felvételi kérelemhez a szülőnek a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, melyet az óvodában lehet beszerezni, kitöltését követően pedig az óvodában lehet leadni a megjelölt beiratkozás időpontjában.

Az óvoda felvételi körzete: Leányvár község közigazgatási területére terjed ki.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • A megjelölt beíratási napokon kell beíratni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal.
 • Az a szülő, aki óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, vagy kezdi meg, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a helyi jegyzőt.
 • A nevelési év kezdő napjától (2017.09.01.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek, aki 2017. 08.31-ig betölti 3. életévét.
 • Az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő a jegyzőnél kezdeményezheti.
 • Felvehetők azok a gyermekek is, akik 2 és fél évesek, ha minden harmadik életévét betöltött és ettől idősebb gyermek (akiknek kötelező az óvodába járás) felvételét az óvoda biztosítani tudta és van még szabad férőhely.

A 2 és félévesen óvodába beiratkozó gyermekek felvétele a gyermek szobatisztaságának fennállása, az óvodai napirendet, csoportlétszámot elfogadni tudó, viszonylag önálló étkezésre képes, a nagyobb létszámú gyermekcsoportot elfogadni tudó gyermekek esetében lehetséges.

 

 • A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét az év folyamán is bármikor kérheti, de az év közben jelentkező gyermekek felvétele akkor lehetséges, ha van az óvodának szabad férőhelye.
 • Felvételnél elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akik az óvoda felvételi körzetében laknak, vagy szüleik a felvételi körzetben dolgoznak. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.)
 • Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
 • Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

A beíratáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek  TAJ-kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
 • a sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
 • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igazolással
 • a gyermek hátrányos (HH), vagy halmozottan hátrányos (HHH) helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
 • nem magyar állampolgár gyermek beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2017. május 28-ig írásban megküldi a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

Fenti tájékoztatót figyelembe véve a megadott időpontban szeretettel várjuk az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!

Leányvár, 2017. 03. 28.

Baumstark Tiborné                           Kiss Lászlóné

jegyző                                           óvodavezető

Tájékoztató az óvoda nyári zárva/nyitva tartásáról

Ezúton értesítjük a szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évben az óvoda nyári zárvatartása az alábbi időpontban lesz:

Teljes zárvatartás: 2017.08.14-2017.08.25-ig

Ügyeleti nyitvatartás: 2017.07.31-2017.08.11-ig

Június 19-től a szülői igényekhez, gyermeklétszámhoz igazodva 3-2-1 összevont csoportban lesznek a gyermekek.

 

2017. március 7.                                                                                      Kiss Lászlóné óvodavezető

Hírdetmény - Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

2016. március 29.

 

Leányvár Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig, továbbá a 2016/2017. nevelési év során betölti, hogy a fenntartásában működő Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézménybe
a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:


2016. április 28-29. (csütörtök, péntek) 8.00 – 17.00 óra

 

A beíratás helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar, Erzsébet utca 46-48.

Az óvoda felvételi körzete: Leányvár község közigazgatási területe.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek  TAJ-kártyája
 • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
  • a sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
  • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igazolással
  • a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
   • nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

Felvehető az óvodába az a gyermek is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti 3. életévét, ha a körzethez tartozó minden óvodaköteles gyermek felvétele biztosítható és van még szabad férőhely.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2016. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

Fenti tájékoztatót figyelembe véve várjuk a megadott időpontban az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!

Leányvár, 2016. 03. 29                                                                                Kiss Lászlóné

óvodavezető

 

HIRDETMÉNY

 

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

2016. március 29.

 

Leányvár Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig, továbbá a 2016/2017. nevelési év során betölti, hogy a fenntartásában működő Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézménybe
a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:


2016. április 28-29. (csütörtök, péntek) 8.00 – 17.00 óra

 

A beíratás helye: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar, Erzsébet utca 46-48.

Az óvoda felvételi körzete: Leányvár község közigazgatási területe.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek  TAJ-kártyája
 • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
  • a sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
  • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igazolással
  • a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
   • nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

Felvehető az óvodába az a gyermek is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti 3. életévét, ha a körzethez tartozó minden óvodaköteles gyermek felvétele biztosítható és van még szabad férőhely.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2016. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

Fenti tájékoztatót figyelembe véve várjuk a megadott időpontban az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!

Leányvár, 2016. 03. 29                                                                                         Kiss Lászlóné

óvodavezető

Éves beszámoló

Tekintsék meg a 2011-12 tanévről szóló éves beszámolónkat.

Óvoda Kindergarten Leinwar

Az Óvoda Kindergarten Leinwar a helyi önkormányzat által fenntartott, kor szerint osztott csoportokkal működő, 3 csoportos, német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, mely a település egyetlen óvodája. Az óvoda több mint 60 éves múltra tekint vissza, hiszen az első „Napközit”, melyben az óvodáskorú gyermekek napközbeni felügyeletét, ellátását vállalták, 1948-ban alapították. A néhány évvel később hivatalosan is nyilvántartott óvodát, egy  - az 1946-os kitelepítést követően üresen maradt - családi házban alakították ki. Ebben az időben, még képesítés nélküli óvónők felügyeltek a gyerekekre.

1959-től helyi, német nemzetiségi származású, a helyi német nemzetiségi lakósok nyelvét beszélő óvónő vette át az óvoda vezetését és vezette be a német nyelvű foglalkozásokat is. Vezetői tevékenységét 36 éven keresztül folytatta, melynek eredményeképpen megalapozta a jelenleg is működő óvoda arculatát, német nemzetiségi hagyományokon alapuló kétnyelvű óvoda működését. Időközben a falu gyermeklétszámának növekedésével az óvoda bővítése is szükségessé vált, így az 1970-es évek elején a régi parasztházhoz javarészt társadalmi munkával hozzáépítve, lett az óvoda 3 csoportos. A csoportszobák méretét tekintve az óvoda jelenleg 57 gyermek fogadására alkalmas, ezzel szemben már több éve 70-76 gyermeket fogad az intézmény. Már a kezdetektől napjainkig mind az intézmény vezetése, mind a fenntartó önkormányzat képsviselő-testülete fontosnak tartja, hogy az óvoda, tiszta, szép, folyamatosan karbantartott, felújított környezetben tudja fogadni a gyermekeket. Pályázati támogatásokkal, sok-sok szülői és helyi lakós támogatásával és nem utolsó sorban az óvodában dolgozó többnyire helyi és a szomszédos településekről bejáró alkalmazottak igényességét tükrözve értük el azt, hogy napjainkban viszonylag szép külső és belső környezetben, a gyermekek és szülők igényeinek és a kornak megfelelő óvodában tudjuk elhelyezni a falu óvodáskorú gyermekeit.

Az óvoda külső játszókertje is folyamatosan korszerűsödik, szépül, nyújt egyre több, a biztonsági előírásoknak megfelelő játékokkal mozgás- és játéklehetőséget. Mindezt a szép külső és belső környezetet pedagógiai tartalommal megtöltve alkotta meg nevelőtestületünk 1996-ban az óvoda saját Helyi Nevelési Programját, melynek megalkotásakor az itt alkalmazottak szemléletmódját az alábbi gondolatok vezérelték, mely alapján azóta is végezzük nevelő-oktató munkánkat, s mellyel azonosulunk, melyet vallunk:

„Szent kincs a gyermek teste-lelke,
Szeretni kell azt melegen
És fölnevelni féltő gonddal,
Hogy tiszta, jó, erős legyen.”

(Szemlér Ferenc)

Helyi Nevelési Programunk alapelvei, célja és feladatai

Óvodánk alapvető célja, hogy a ránk bízott óvodás gyermekek képességeinek fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Mindezt családias, derűs, szeretetteljes légkörben, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. A tevékenységek közül a legfontosabbnak a gyermek szabadon választott, önként kezdeményezett játékának kívánunk a legnagyobb időkeretet biztosítani, melyben az óvónő ha kell játszótárs, ha kell ötletadó, ha kell a játékot irányító személyiség. Az óvodában alkalmazott óvónők és dajkák feladata, hogy jó mintával, rugalmas napirend kialakításával segítsék elő a rájuk bízott gyerekek érzelmi, testi, értelmi és közösségi fejlődését, hogy az óvodáskor után kellőképpen alkalmassá váljanak az iskolai tanulmányaik megkezdésére. Munkánk során a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra, tevékenységvágyra építve igyekszünk azokat a készségeket kialakítani, amelyek az önálló személyiség kialakulását elősegítik. Nevelési célunk sajátossága, hogy a fent leírt nevelési céljainkat olyan miliőben, olyan szellemben kívánjuk megvalósítani, ahol helyi és szülői igény szerint a gyermekek megismerhetik a helyi német nemzetiség nyelvét, kultúráját, hagyományait, szokásait. Igyekszünk elősegíteni, hogy a gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki a német nyelv és kultúra iránt.

A nevelés alapelvei óvodánkban:

 • A gyermekek érdekeinek maximális érvényesítése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása.
 • A gyermeki alapszükségletek kielégítésének biztosítása.
 • Az egyéni fejlettség és fejlődés egyénenkénti eltérésének elfogadása, tiszteletben tartása, fejlesztése.
 • A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása, a pozitív hatások megerősítésére való törekvés.
 • Az esélyegyenlőség megteremtésére való törekvés, a hátrányos megkülönböztetés tilalma hangsúlyozott.
 • A gyermek érezze, hogy tisztelik, elfogadják, szeretik és megbecsülik.

Óvodaképünk:

 • Olyan óvoda kialakítása, ahol megfelelően tudjuk biztosítani az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő-fejlesztő funkcióját.
 • Olyan környezet, miliő kialakítása, ahol a  gyermekek, mint egy „nagy családban” érezhetik magukat.
 • Ahol a gyermek a nap legnagyobb részében játszhat, ahol sok-sok tevékenység, tapasztalat során szerzi meg új ismereteit, tudását, fejlődik képessége.
 • Ahol az óvoda külső megjelenésében is tükröződik a nemzetiségi jelleg, ahol a nap nagy részében a német nyelv is élő nyelv a mindennapokban.

Gyermekképünk:

 • Boldog, vidám tekintetű, derűs gyermekek, akik felszabadultan, biztonságérzetben, sok-sok szeretetben töltik napjaikat az óvodában.
 • Jól érzik magukat az óvodás gyermekek közösségében, bizalommal vannak a velük foglalkozó felnőttek iránt.
 • Otthonosan tevékenykednek az óvodán belül, gyermeki nyitottsággal, érdeklődéssel fogadják a tervszerűen és spontán felkínált (kezdeményezett), tevékenységbe ágyazott ismeretanyagot.
 • Szeretettel közelednek egymás felé, elfogadják egymást.
 • Gyermeki önfeledt játékkal töltik napjaikat az óvodában.
 • Szívesen dalolgatnak, verselnek, mondókáznak, hallgatnak mesét a nemzetiség nyelvén is.

Óvodai nevelésünk feladatai:

 • Az egészséges életmód kialakítása
 • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása.
 • Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Személyi feltételek:

Az óvodában 6 német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus, 3 dajka, 1 konyhai alkalmazott, 1 kisegítő alkalmazott látja el az óvoda működésével kapcsolatos feladatokat.

Tárgyi feltételek:

Az óvoda tárgyi feltételei jónak mondhatók. Csoportszobáink berendezése megfelelő, játszókertünk ideális környezetű.

Hiányosságaink:

A tornaszoba hiánya, valamint az óvoda kicsi befogadóképessége, mely egyre inkább sürgeti az óvoda bővítését.

Az óvoda működése:

 • Nyitva tartás:
  • napi 10 óra - 6:30-16:30 között
 • Az óvoda zárva tart:
  • augusztus első négy hetében (karbantartás, nagytakarítás miatt)
  • karácsony és újév közötti időszakban

Az intézmény vezetője: