Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője

(a továbbiakban: Adatkezelő):

Leányvár Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

E-mail címünk:

polgarmester@leanyvar.hu

Telefonszámunk:

+3633509930

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

HANGANOV Kft. - Dr. Török Tamás Sándor

Elérhetősége:

drtorok.tamas@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak, továbbá az egyházi és világi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+3613911400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Személyes adatai védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a weboldal meglátogatása során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott süti a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális süti,  amely a weboldalt meglátogató felhasználó beazonosítására nem alkalmas.

A funkcionális sütiben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti (úgynevezett munkamenet süti) érvényessége lejár, amint Ön a weboldalt elhagyja, illetve bezárja a böngésző programjában oldalunk.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

 

Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók munkameneteinek egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Közösségi média szolgáltatás által alkalmazott sütik

Weboldalunkról Facebook fiókkal rendelkező felhasználóink továbbléphetnek közösségi médiás oldalunkra, illetve kedvelhetik, követhetik vagy megoszthatják azt.

A Facebook szintén sütiket, úgynevezett nyomkövető sütiket használ a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtásához.

A Facebook adatkezelésével és a sütik alkalmazásával kapcsolatban további információkat itt találhat:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az adatkezelés célja

A weboldalt felkereső látogatók számára a közösségi média szolgáltatásainak biztosítása.

A kezelt adatok köre

A Facebook által alkalmazott sütik a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Facebook által a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtáshoz alkalmazott sütik érvényessége általában lejár, amint Ön a weboldalt elhagyja, illetve bezárja a böngésző programjában oldalunk, az egyes sütik érvényességéről a szolgáltató által közzétett fenti tájékoztatókban további, részletes információkat találhat.

Jogérvényesítés

A Facebook által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a településünket érintő aktuális hírekről, rendezvényekről, eseményekről és programokról, amelyek kapcsán alkalmanként kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény. program szervezőjétől, amennyiben nem Önkormányzatunk szervezte azt.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén keresztül felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • cím (postai cím).

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Számlaszámok a befizetések teljesítéséhez

Idegen bevétel számla:       58600489-11219422

Telekadó számla:               58600489-11219439

Építményadó számla:          58600489-11219446

Gépjárműadó számla:         58600489-11219491

Iparűzési adó számla:         58600489-11219501

Talajterhelési díj számla:   58600489-11219518

Késedelmi pótlék számla:    58600489-11219525

Bírság számla:                    58600489-11219532

Illetékbeszedési számla:     58600489-11220161

Egyéb bevételek számla:    58600489-11219477

Költségvetési számla:        58600489-11218847

KÖRZETI MEGBÍZOTT - ELÉRHETŐSÉG ÉS HAVI FOGADÓÓRÁK RENDJE

Jelenlegi körzeti megbízottunk:

Balogh László rendőr főtörzsőrmester: +36-30/484-5916

                                                        BaloghL@komarom.police.hu

 

Fogadóórák helye: Önkormányzati Hivatal, Leányvár, Erzsébet u. 88.

Fogadóórák ideje: páros hét szerda, 10:30-11:00

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATALA

TÖRZSHIVATAL

(2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3.)

Központi telefonszám: 33/500-065; 33/500-066; 33/500-067
Központi faxszám: 33/500-068
Központi e-mail cím: hivatal@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd 08.00 - 14.00
Szerda 08.00 - 18.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 12.00

 


DOROGI KIRENDELTSÉG

(2510 Dorog, Hantken M. u. 8.)

Központi telefonszám: 33/738-760; 33/738-761; 33/738-762
Központi faxszám: 33/738-763
Központi e-mail cím: dorog_okmany@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd 08.00 - 16.00
Szerda 08.00 - 14.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 14.00

 

NYERGESÚJFALUI KIRENDELTSÉG

(2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.)

Központi telefonszám: 33/514-327
Központi faxszám: 33/514-329
Központi e-mail cím: nyerges_okmany@esztergom.kemkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE:

OKMÁNYIRODA

Hétfő 07.00 - 17.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 08.00 - 16.00
Csütörtök 08.00 - 18.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

INTÉZHETŐ ÜGYEK TÍPUSA, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL:

 • Okmányirodában intézhető ügyek (személyazonosító- lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közlekedési- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa, regisztrációs eljárás)
 • Szociális igazgatással - (ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás)
 • Hadigondozással-,
 • Kommunális igazgatással- (temetők),
 • Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenes menedéket élvezőkkel, valamint idegenredészettel- (befogadás anyagi feltételei, ellátások, támogatások),
 • Földügyi igazgatással-,
 • Állatvédelemmel-, állattartással-,
 • Honvédelemmel-, Helyi Védelmi Bizottság működésével-,
 • Ipari igazgatással- (távhő, villamos energia, földgáz),
 • Kereskedelmi igazgatással- (menazséria),
 • Vízügyi igazgatással-,
 • Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi vizsgák feladatalapjainak elosztása),
 • Növényvédelmi igazgatással- (méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szerek),
 • Ingatlanvállalkozással – (felügyelet),
 • Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak),
 • Környezetvédelmi igazgatással- (levegő-védelem),
 • Szabálysértésekkel kapcsolatos ügyek.

Egyéb: Leányvár településen minden pénteken 10.30 - 11.30 között KONDÁR ISTVÁN ügysegéd tart ügyfélfogadási időt.

Egészségügyi szolgálat Leányváron

Háziorvosi Rendelő

 

Településünkön Dr. Fritz Sámuel látja el a háziorvosi feladatokat.

Rendelési időpontok

Hétfő:        08.00-12.00

Kedd:        14.00-17.00

Szerda:      08.00-12.00

Csütörtök: 08.00-12.00

Péntek:      08.00-12.00

 

A rendelő hétfő, szerda, csütörtök és pénteki napokon 8-13 óráig, keddenként 13-17 óráig lesz elérhető telefonon a 06-33/487-274-es vonalas telefonszámon.

 

Gyógyszert íratni, szakorvosi javaslatot hozni, egyéb ügyeket intézni személyesen az asszisztensnővel is csak ebben az időszakban lesz lehetőségük.

 

Időpontkérés a sürgős, halaszthatatlan eseteket leszámítva továbbra is szükséges.

 

Munkaidőben (hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-16 óráig, kedden 8-17 óráig, pénteken 8-15 óráig az asszisztensnőt október 24-étől egy új mobilszámon érik el: 06-50/11-55-800. 

 

Gyógyszerfelírással, időpontkéréssel csak az első bekezdésben jelzett időintervallumokban keressék, mert ezen kívüli időpontokban nem lesz a rendelőben vagy ott egyéb feladatait látja el, így ebben nem fog tudni segíteni.

Akut esetekben (pl. súlyos epegörcs, vesegörcs, csillapíthatatlan láz, illetve olyan esetekben amikor nem tudják eldönteni, hogy szükséges-e mentőt hívni) Dr. Fritz Sámuelt is elérik munkaidőben a 06-50/1270-775-ös számon.

 

Munkaidőn túl fenti esetekben továbbra is a dorogi központi ügyeletet keressék (06-33/441-008).

 

 

Védőnői szolgálat
Szikoráné Burányi Rita védőnő
2518 Leányvár, Erzsébet utca 4.
06 (30) 551 8882

 • Várandós tanácsadás - Hétfő: 9.00 – 11.00
 • Csecsemő tanácsadás - Szerda: 9.00 – 11.30

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő
2510 Dorog, Mária utca 20.
Telefon: 06 (33) 512-740
Fax: 06 (33) 443-503
http://rendelo.dorogkorhaz.hu/index.php

 

Körzeti Fogorvosi rendelő
2510 Dorog, Hősök tere 11.

Fogorvos: Dr. Hajnáczky Zsuzsanna

 • Kedd: 12.30 - 18.00
 • Szerda: 8.00 - 12.00
 • Csütörtök: 8.00 - 14.00

Tel.: 06-33/442-443

Előzetes bejelentkezés szükséges!

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Leányvár

Tájékoztató a jegyzői hatáskörök változásáról 2013. januárt 1-től

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Lakosok!

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadást tart minden szerdán 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

A település családsegítője Csillag Ramóna követlenül a 06-30/427-8883-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 1/2 8-16 óráig, pénteken 1/2 8-14 óráig érhető el.

Sürgős esetekben, 16 óra után, illetve ünnepnapokon az esztergomi HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Készenléti Ügyelete hívható a 06-70/379-0570-es telefonszámon.